Yaşlılık ve hastalık

Yaşlılık nedir?

Başlangıcı 65 yaş olarak kabul edilen biyolojik, fizyolojik, duygusal ve fonksiyonel değişikliklerin meydana geldiği bir dönemdir.

Hastalık nedir?

İnsanın bedensel sosyal ve ruhsal yönden bütünlüğünün bozulmasıdır.

Yaşlılık ve hastalıkta ortak özellikler

yaşlılar
 • Günlük ihtiyaçlarını karşılayamama

 • Yardıma ve korunmaya muhtaç olma

 • Bedensel ve sosyal yetersizlikler

Hasta ve yaşlılar için bakım nedir?

Hasta ve yaşlının bedensel, ruhsal ve sosyal yetersizliklerinin yarattığı sorunları gidererek, temel ihtiyaçlarını en iyi standartlarda karşılayabilecek şekilde yardım etmektir.

Neden evde yaşlı ve hasta bakımı?

 • Ülkemizde kadının çalışma hayatına atılması ile, hasta ve yaşlı bakımının problem olması,

 • Evinde, alışık olduğu ortamda bakılan hastaların iyileşme sürecinin kısalıyor olması,

 • Bakımı kolaylaştırmak ve evinde bakım sayesinde hasta veya yaşlının diğer hastaları gördüğünde oluşacak moral bozukluğunu önlemek.

İyi bir bakıcının özellikleri ne olmalıdır

 • Temel bakım uygulamaları konusunda yeterli bilgi, beceri ve tutuma sahip olmalıdır.

 • Bilgi ve becerilerini sürekli yenilemelidir. Sakin, sabırlı ve kendine güveni olmalıdır.

 • İşini sevmeli, kendisini hasta veya yaşlının yerine koyma yeteneğine sahip olmalıdır

 • Temiz, düzenli ve hijyen kurallarına uygun olmalıdır.

 • Hasta veya yaşlıya saygı göstermeli, sır saklayabilmeli ve her haliyle kabul edebilmelidir.

İşte bu özelliklere sahip olan bakıcı ile; hasta veya yaşlı kişinin ihtiyaçları en iyi standartlarda karşılanabilmektedir. Ve bu sayede hasta ve yaşlının hayatı kolaylaşır; yalnızlık, güvensizlik, ve korku duygularından sıyrılır.

IQBIG Live Help Messenger Accept Decline Close